ติ๋ว นันทนา

หลายปีก่อนก็เหมือนกับคนทั่วไปที่สุขบ้างทุกข์บ้าง  วันนึงรู้สึกว่าใจนั้นมีอาการแปลกๆรู้สึกใจขุ่นๆ ใจไม่ใสเหมือนทุกวัน อยู่ๆ ก็ผุดนึกถึงคำว่าจิตใต้สำนึกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว  ความเป็นคนช่างสงสัยเลยได้ไปค้นหาใน Google ว่าจิตใต้สำนึกคืออะไร และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักศาสตร์ด้านนี้ ยิ่งเรียนรู้ยิ่งสนุก เป็นจิกซอร์ที่เก็บสะสมเรียนต่อเนื่องมาหลายปีหลายศาสตร์กับอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ศึกษาทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ที่เกี่ยวกับชีวิตและจิตใจ ตั้งแต่เกิดจนตาย

THERAPY & COACH

Therapy & Coach

โค้ชแบบตัวต่อตัว กับ ติ๋ว นันทนา กับความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับ
ที่ทำให้คุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของคุณในพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์
ด้วยการผสานแก่นของศาสตร์ต่างๆ เพื่อช่วยนำพาคุณ จากจุดที่คุณเป็นอยู่ Reality ไปสู่จุดที่ดีที่สุด เป็นคุณที่ดีที่สุด ด้วยวิธีการที่คุณเลือกเองทำเองด้วยความสุข เพื่อไปสู่เป้าหมายด้วยตัวคุณเอง การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ การโค้ชด้วยความสุขในชีวิต การโค้ชด้วยการปลดล็อคข้อจำกัด การโค้ชด้วยการรู้จักตัวเองอย่างถึงที่สุด พัฒนาจิตใจและการใช้อารมณ์ ชวนคุณให้ก้าวผ่านความกลัว กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อทำสิ่งใหม่ๆ ค้นหาตัวตนที่แท้จริง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ช่วยชี้นำจิตใจให้คุณมีความสุข ความสำเร็จกับสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไปในอนาคต จุดประกายกระตุ้นความคิด ด้วยกระบวนการที่สร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ ฟื้นฟูธรรมชาติที่แท้จริงของคุณเพื่อให้คุณมีใจบันดาลแรงในการนำศักยภาพของความเป็นมนุษย์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติของชีวิต เราเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริง คุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปรึยัง

THERAPY

*Time Line Therapy
*Hypnotherapy
*Regression Therapy
*Past Life Regression Therapy
*Cognitive Behavior Therapy
*Sound wave Therapy
*Reiki Therapy
*Naikan Therapy

coaching

*Personal Life Coaching
*Relationship Coaching
*Career Coaching
*Therapeutic Coaching
*Wellbeing Coaching
*Retirement Coaching
*Spiritual Coaching