ติ๋ว นันทนา

หลายปีก่อนก็เหมือนกับคนทั่วไปที่สุขบ้างทุกข์บ้าง  วันนึงรู้สึกว่าใจนั้นมีอาการแปลกๆรู้สึกใจขุ่นๆ ใจไม่ใสเหมือนทุกวัน อยู่ๆ ก็ผุดนึกถึงคำว่าจิตใต้สำนึกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว  ความเป็นคนช่างสงสัยเลยได้ไปค้นหาใน Google ว่าจิตใต้สำนึกคืออะไร และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักศาสตร์ด้านนี้ ยิ่งเรียนรู้ยิ่งสนุก เป็นจิกซอร์ที่เก็บสะสมเรียนต่อเนื่องมาหลายปีหลายศาสตร์กับอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ศึกษาทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ที่เกี่ยวกับชีวิตและจิตใจ ตั้งแต่เกิดจนตาย

corporate program

CORPORATE WORKSHOPS , RETREATS,KEYNOTE, AND EXECUTIVE ASSISTANCE PROGRAM
ในขณะนี้ ลูกค้าและทีมของคุณกำลังมองหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุก สงบ ผ่อนคลาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นองค์รวมครบทุกมิติของชีวิตอย่างแท้จริง เวลาเช่นนี้ ก็โอกาสที่ทำให้เกิดนวัตวิถี เพื่อสร้างนวัตกรรม แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการดูแลตนเอง การจัดการความเครียด การกำหนดเป้าหมาย และการสร้างทีม ร่วมในทิศทางเดียวกัน ด้วยความสอดรับเชื่อมโยม เพื่อเป็นวัฒนธรรมที่เปี่ยมสุขในการทำงานในองค์กรของคุณ ให้เราได้นำเสนอและพาคุณไปพบประสบการณ์ที่คุณและทีมงานของคุณ ได้ดึงดูดและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี *เราสามารถทำงานกับทีมงานของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และกำหนดเป้าหมาย *ดึงศักยภาพของพวกเขาสำหรับการเสิรมพลังและการตระหนักรู้ส่วนบุคคล *สร้างความตั้งใจในระดับบุคคล ระดับองค์กร เพื่อให้เป็นตัวตนที่แท้จริง *จัดการและลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า *ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดการฝึกอบรม เพื่อลดความเครียด เตรียมบุคคลให้พร้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสู่องค์กร Workshop มี หลักสูตร ครึ่งวัน 1 วัน และ 3 วัน ออกแบบหลักสูตรได้โดยเฉพาะ ในการสร้างแรงบันดาลใจ การสะท้อนลึกถึงการผ่อนคลาย การตั้งเป้าหมาย การสร้างทีม การเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับชีวิต และการวางแผนชีวิต ที่มีสุขภาพดี ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่คุณประทับใจ พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ ที่ให้ผู้ที่เข้าร่วมมีโอกาสในการสร้างเครือข่าย พูดคุยสอบถาม เกี่ยวกับงานในประเด็นสำคัญ นัดเวลาปรึกษากับเราเพื่อดูว่าหนึ่งในโปรแกรมเหล่านี้สามารถทำงานให้กับองค์กรของคุณได้